scientists
scientists

COVIDCHALLENGE

żarówka

JAK TO DZIAŁA?

Naszym celem jest realne wsparcie placówek medycznych w walce z epidemią koronawirusa. Chcemy dać pracownikom medycznym efektywne i proste we wdrożeniu rozwiązania dla najbardziej palących problemów: braku sprzętu medycznego i pomocniczego, środków ochrony osobistej i zabezpieczeń. Na podstawie zapotrzebowania opisanego przez samych medyków stworzyliśmy bazę wyzwań i poszukujemy niecodziennych, potencjalnie improwizowanych pomysłów na urządzenia, ale też innowacyjnych procedur i metod działania, które będą odpowiedzią na te potrzeby. Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, inżynierem, czy masz własny start up albo innowacyjną firmę, dołącz do Covid Challange i wesprzyj personel medyczny w walce z epidemią!
Oczekujemy na pomysły i propozycje przedstawione w formie demonstracji lub prototypu. Zgłoszenie powinno składać się z:
 • Krótkiego opisu
 • Filmu na YouTube (mile widziane, ale nieobowiązkowe)
 • Szkicu projektu lub schematu i innych informacji (opcjonalne)
Spośród projektów wybierzemy najbardziej obiecujące, przedstawimy je potencjalnym użytkownikom, będziemy je promować na Giełdzie Pomysłów i pomożemy w dotarciu do ewentualnych inwestorów.
Pierwsza tura oceniania nadesłanych zgłoszeń już się rozpoczęła. Niedługo uruchomimy Giełdę Pomysłów. Zachęcamy do ciągłego nadsyłania zgłoszeń - następna tura ocen już 19 kwietnia.
Jeśli potrzebujecie dodatkowych informacji i konsultacji podczas rozwoju Waszych pomysłów, pomożemy Wam nawiązać kontakt ze specjalistami. Uwaga. Polski Komitet Normalizacyjny udostępnia bezpłatnie na czas walki z pandemią szereg pomocnych norm. Znajdziecie je TUTAJ.

CO OFERUJEMY?

 • Promocję Waszych pomysłów wśród ludzi, którym możecie pomóc w ciężkiej pracy.
 • Pomoc w dotarciu do ekspertów i wsparcia merytorycznego, jeśli potrzebujecie pomocy w rozwoju projektu
 • Dla wysoko ocenionych projektów rokujących możliwość szybkiego wdrożenia: pomoc w dotarciu do decydentów w instytucjach będących potencjalnymi użytkownikami
 • Dla najlepszych: pomoc w nawiązaniu kontaktu z potencjalnymi inwestorami

Nabór zgłoszeń do akcji już trwa! Zachęcamy do jak najszybszego nadsyłania swoich pomysłów, które cyklicznie oceniamy - najbliższa tura już 19 kwietnia. Poniżej znajduje się lista obecnie zgłoszonych wyzwań. Jeśli pojawią się nowe potrzeby zgłoszone przez personel medyczny planujemy ją rozszerzać.

Wyzwania

Środki ochrony indywidualnej

Przykładowym rozwiązaniem mogłoby być np. stworzenie powłoki wirusobójczej (być może z jonami srebra lub adhezyjnej). Alternatywnie: praktyczna metoda nadawania cech wirusobójczych kombinezonom ochronnym.

Przykładowym rozwiązaniem mogłyby być np. kombinezon / powłoka zmieniające kolor podczas dekontaminacji (np. przez pokazanie miejsc do których środek dezynfekujący nie dotarł).

 • Metody wielokrotnego używania kombinezonów (środki lub procedury dekontaminacyjne i sprawdzania szczelności kombinezonu)
 • Metoda oceny zdolności sprzętu ochrony indywidualnej do powtórnego użycia
 • Nowe, tanie i proste w produkcji kombinezony wielokrotnego użycia
 • Proste, potencjalnie improwizowane lub tymczasowe rozwiązania.
 • Możliwość łatwej i szybkiej produkcji znacznej liczby urządzeń.

Maski ochronne z systemem podawania jedzenia (żelu energetycznego) lub adaptery pozwalające wykorzystać zawór serwisowy (hydracyjny) wykorzystywanych masek do podawania żelu energetycznego lub inne metody podawania żywności w strefie skażonej.

System komunikacyjny wzmacniający głos możliwy do stosowania podczas używania środków ochrony twarzy i dróg oddechowych. Dostosowany do długotrwałej pracy pod maską bez możliwości regulacji. Możliwy do stosowania z użytkowanymi typami środków ochrony indywidualnej.

Zestaw: Maska ochronna, filtracyjna, chroniąca twarz oraz drogi oddechowe, wyposażona w kamerę termowizyjną oraz wyświetlacz.

Alternatywnie zestaw adaptujący maski pełnotwarzowe do obsługi systemów termowizyjnych.

Sugerowane cechy:

 • Praktyczne funkcje obsługi kamery w przewidywanych środkach ochronnych (rękawice), manipulatory głównych funkcji w polu widzenia użytkownika.
 • Wyświetlacz kamery termowizyjnej w polu widzenia użytkownika zestawu.
 • Możliwość punktowego pomiaru temperatury.
 • Możliwość ręcznego ustawienia skali barwnej (nie min-max, a np. dla zadanego progu).
 • Całkowita odporność zestawu na czynności dekontaminacyjne.

Przyłbica ochronna bądź wizjer maski ochronnej bądź element dołączany do maski umożliwiający wyświetlanie informacji (system typu HUD lub podobny), np. z telefonu lub z używanej aparatury pomiarowej).

Lub metody nadania takich cech przyłbicom ochronnym.

Optymalnie: możliwość dekontaminacji maski (np. poprzez sterylizację) oraz zastosowanie odnawialnego filtru.

Opcjonalnie: przejściówka między filtrami stosowanymi w rurkach intubacyjnych a maskami przemysłowymi wielokrotnego użytku.

Opcjonalna możliwość dekontaminacji typowymi środkami. Wykonane z trwałych materiałów np. aramid (kevlar), sylikon.

Osobisty czujnik rozpoznania biologicznego mógłby rozpoznawać potencjalne skażenie w środowisku którym działa zespół ratownictwa.

Straż Pożarna używa przykładowo osobistych czujników tlenku węgla (czad). Wojskowe służby specjalne posiadają indywidualne wskaźniki rozpoznania gazów bojowych w atmosferze.

Przykład: system Chameleon – https://www.morphtec.com/chameleon/ 

Przyśpieszenie i usprawnienie procesu dekontaminacji osób (np. zespołu pogotowia po wyjściu z ambulansu).

Zagadnienie zostało celowo postawione w sposób otwarty – oczekiwane są różnorodne propozycje usprawnień w dziedzinie dekontaminacji osób.

Sprzęt medyczny

Jednym z objawów COVID 19 jest zapalenie płuc. W związku z pracą w kombinezonie możliwość osłuchiwania pacjenta tradycyjnym stetoskopem znacznie zmalała.

Stetoskop bezprzewodowy z możliwością transmisji dźwięku i jego zapisu na komputer lub inne urządzenia. Dodatkowo algorytm komputerowy który mógłby pomagać w analizie zmian osłuchowych u pacjenta.

Pomiar temperatury jest jednym z ważnych parametrów życiowych w celu rozpoznawania różnych stanów zagrożenia życia (np: hipotermia, hipertermia). Aktualnie pomiar temperatury głębokiej ciała możliwy jest tylko przez wprowadzenie odpowiednich sond do jam ciała (przełyk, odbyt). Co opóźnia diagnostykę i prowadzenie procedur ratunkowych.

Rurka intubacyjna z wbudowanym wskaźnikiem kapnometrii (końcowo wydechowego CO2), pulsoksymetru (wysycenia krwi tlenem), wskaźnikiem temperatury ciała.

COVID 19 u wielu pacjentów powoduje niewydolność oddechową. Większość z nich wymaga prowadzenia wentylacji mechanicznej. W tym celu pacjenci są intubowani i wentylowani. Monitorowanie prawidłowej intubacji, a następnie intubacji wymaga wielu urządzeń np: pulsoksymetry, kapnometrii.

Rurka intubacyjna z wbudowanymi czujnikami/znacznikami pozwalałaby w przypadku wielu pacjentów ograniczyć koszty, w przypadku braku standardowych urządzeń monitorujących.

Innowacje izolujące w celu uniknięcia kontaktu lekarza z wydzielinami z jamy ustnej, np. namioty stawiane na głowie pacjenta.

Sprzęt inny

Nowe rozpylacze do środków dezynfekujących o następujących cechach:

 • Praca z różnymi środkami dezynfekującymi
 • Możliwość pokrycia dużych powierzchni
 • Najszybsze możliwe przeprowadzanie dekontaminacji ludzi, noszy oraz wózków medycznych
 • Prostota produkcji i wykorzystania
 • Miniaturyzacja
 • Ekonomiczność zużycia środka dezynfekującego

Metody zmniejszenia wymiarów (przez adaptację istniejących bądź opracowanie nowych) urządzeń nadmuchowych służących wytwarzaniu podciśnienia bądź wentylacji karetek i placówek medycznych. Zapewnienie możliwości współpracy z filtrami w przypadku różnych zagrożeń.

Przewidywane jest przekroczenie wydolności istniejących spalarni odpadów. Doświadczenia zespołów działających w ramach pomocy międzynarodowej podczas udzielania pomocy ofiarom wydarzeń o charakterze masowym rekomendują użycie mobilnych urządzeń.

Przy piecach istotne jest osiągnięcie całkowitego wypalenia poprzez zapewnienie odpowiedniej temperatury spalania, tak aby szkodliwe gazy nie były uwalniane do atmosfery ale dopalały się (np. w komorze spalania wtórnego). 

 • Działające z wykorzystaniem dodatkowych paliw stałych, elektryczności lub dowolnych innych
 • Opcjonalna transportowalność piecy np. w ramach zabudów kontenerowych dla ciężarówek hakowych / bramowych
 • Plany budowy improwizowanych konstrukcji murowanych z ew. wzmocnieniem stalowym zdolnych do osiągnięcia ww. temperatury (np. izolowane zewnętrznie konstrukcje j-frame rocket stove) wraz z instrukcją bodowy, oparte o ogólnodostępne materiały bądź łatwe w przygotowaniu prefabrykaty.

Ochrona ambulansów

 • Proste, potencjalnie improwizowane lub tymczasowe rozwiązania.
 • Możliwość łatwej i szybkiej produkcji znacznej liczby urządzeń.

Metody bądź zestawy do oklejenia zewnętrznego karetki (zapewnienie izolacji przed czynnikami zewnętrznymi, hermetyzacji wnętrza, pracy w warunkach podciśnienia)

 • Proste, potencjalnie improwizowane lub tymczasowe rozwiązania.
 • Możliwość łatwej i szybkiej produkcji znacznej liczby urządzeń.
 • Proste, potencjalnie improwizowane lub tymczasowe rozwiązania.
 • Możliwość łatwej i szybkiej produkcji znacznej liczby urządzeń.

Wyzwania zaawansowane – respiratory

Sugerowane cechy:

 • Możliwość łatwej i szybkiej produkcji znacznej liczby urządzeń (niski koszt nie jest priorytetem)
 • Własne źródło zasilania pozwalające na podtrzymanie działania urządzenia przy braku zasilania sieciowego / w transporcie
 • Przenośna konstrukcja
 • Prostota obsługi

Dodatkowo wszystkie możliwe metody pozwalające na usprawnienie bądź uproszczenie produkcji respiratorów.

Przykład specyfikacji technicznej tego typu urządzeń (dokument w języku angielskim, przygotowany przez Department of Health and Societal Care rządu Wielkiej Brytanii): https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-ventilator-supply-specification/rapidly-manufactured-ventilator-system-specification?fbclid=IwAR3qC4G2un76YDshk0OZJLX5oWzqLcg2UhW64MQFakOsHf8UC0osiSCZmdU

Zestaw umożliwiający przeprowadzenie tlenoterapii dla wielu pacjentów jednocześnie lub modyfikacje istniejących urządzeń pozwalających rozszerzyć ich działanie tak, by pracowały z więcej niż jednym pacjentem

Wyzwania zaawansowane – inne

System zdalnych konsultacji medycznych na miejsca zdarzenia w oparciu o urządzenia mobilne z kamerą i mikrofonem. Dzięki rozwiązaniu ratownik medyczny może przeprowadzić z lekarzem wideokonsultacje lub wideoczat i uzyskać poradę bez potrzeby osobistej obecności lekarza na miejscu zdarzenia. 

Oczekiwane są rozwiązania o dużej ergonomii i prostocie użycia.

Bardzo duża liczba pacjentów powoduje, że monitorowanie ich stanu przez personel medyczny staje się niemożliwe. Idea zakłada stworzenie małych urządzeń monitorujących, np.: opaski monitorujące podstawowe parametry życiowe typu oddech, tętno, ciepłota ciała, saturacja, EKG. Dane są przesyłane do jednego systemu, który analizuje je i ustala priorytety opieki nad pacjentem.

zgłoszenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu Akcji.

o nas

Organizatorzy

Centrum Informacji Kryzysowej Centrum Badań Kosmicznych PAN (CIK CBK PAN) to zespół specjalistów z dziedzin geoinformacji i zarządzania kryzysowego posiadających doświadczenie w pracy w warunkach operacyjnych.
Misją CIK CBK PAN jest zwiększanie efektywności działań w obszarze zarządzania kryzysowego i ratownictwa, szczególnie w zakresie wykorzystania istniejących możliwości technicznych w zakresie informacji geoprzestrzennej oraz teledetekcji satelitarnej i lotniczej. Jednocześnie nacisk stawiany jest na rozwój nowych metod i narzędzi w tym obszarze oraz zwiększanie świadomości i kompetencji potencjalnych użytkowników.
CIK CBK PAN działa na rzecz instytucji zarządzania kryzysowego, ratownictwa i ochrony ludności, bezpieczeństwa publicznego oraz organizacji pozarządowych przez:

 • wsparcie operacyjne podczas działań,
 • wsparcie procesów analitycznych i planistycznych,
 • organizację ćwiczeń, szkoleń i symulacji,
 • organizację testów nowych rozwiązań technicznych.

Planet Partners to firma zintegrowanej komunikacji marketingowej i konsultingu. Doradza nowym podmiotom jak skutecznie wejść na rynek, opiekuje się markami w codziennej komunikacji z klientami, partnerami biznesowymi i mediami, a także rozwiązuje problemy podczas sytuacji kryzysowych.
Firma specjalizuje się we wspieraniu podmiotów działających w obszarze B2C, B2B, a także w innowacyjnych sektorach gospodarki, z uwzględnieniem branży wysokich technologii. Ma także doświadczenie w działaniach dla podmiotów sektora publicznego i wspieraniu realizacji ich celów biznesowych poprzez efektywną komunikację z otoczeniem. Od lat działa na rzecz rozwoju polskiej nauki i sektora nowych technologii, między innymi poprzez wsparcie komunikacyjne wydarzeń takich jak prestiżowe zawody robotyczne ERC, czy międzynarodowego spotkania w ramach European Robotics Week.

Partnerzy Merytoryczni

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCMP) od 12 lat blisko współpracuje z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w realizacji projektów rozwojowych i humanitarnych na różnych kontynentach. Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM jest certyfikowany przez Światową Organizację Zdrowia jako tzw. Type 1 Emergency Medical Team – dwudziesty dziewiąty na świecie i siódmy prowadzony przez organizację pozarządową.
W latach 2015-19 uczestniczyliśmy w medycznych misjach ratunkowych m.in. w Nepalu, Iraku, Ugandzie i w Peru, zaś od początku epidemii COVID-19 pozostajemy w stałym kontakcie z WHO w Genewie.
Od 30 marca lekarze i ratownicy medyczni Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM niosą pomoc w szpitalu polowym w Brescii na północy Włoch.

Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (ZMKiPD UJCM) to zespół specjalistów medycyny katastrof i ratownictwa medycznego, posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie organizacji i prowadzenia działań ratunkowych w katastrofach i sytuacjach ekstremalnych.
Misją Zakładu jest upowszechnianie zasad postępowania ratowniczego i medycznego podczas katastrof i sytuacji ekstremalnych w obszarach zarządzania działaniami ratunkowymi, organizacji działań, wyposażenia służb ratunkowych, gromadzenia i przetwarzania informacji, systemów wsparcia teleinformatycznego, w tym systemów wspomagania dowodzenia (SWD).
Główny nacisk w obszarze naukowo-badawczym kładziony jest na wypracowanie rozwiązań mających na celu zwiększenie efektywności prowadzonych działań ratunkowych, zwiększenia bezpieczeństwa działających służb, zwiększenia przeżywalności ofiar tego typu zdarzeń. W obszarze edukacyjnym ZMKiPD UJ kształci studentów Wydziału Lekarskiego, Wydziału Farmaceutycznego i Wydziału Nauk o Zdrowiu. Dodatkowo prowadzi szkolenia podyplomowe we współpracy z Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJCM.
ZMKiPD UJCM działa na rzecz instytucji związanych z ratownictwem i pomocą medyczną w sytuacjach ekstremalnych:

 • systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
 • Krajowego systemu Ratowniczo-Gaśniczego
 • państwowej inspekcji sanitarnej
 • instytucji pozarządowych