X – ray Cleaner

Zgłaszający: Krzysztof Smakowski

Kategoria: Inne

Nazwa rozwiązania: X - ray Cleaner

Opis proponowanego rozwiązania:

Nasze rozwiązanie polega na skonstruowaniu i wdrożeniu do pracy urządzeń, opierających się na lampach roentgenowskich o dość dużej mocy, tak, aby dostarczać około 5 kGy energii. Celem jest maksymalne skrócenie czasu, w którym sprzęt medyczny nie jest wykorzystywany, by umożliwić sterylizację elementów o skomplikowanej konstrukcji/jednorazowych/wrażliwych na temperaturę, a także zmniejszenie wydatków na sprzęt medyczny. Dzięki temu obniżymy ilość potrzebnego sprzętu oraz skrócimy czas, który trzeba poświęcić na odkażanie. Stosowane byłoby promieniowanie X (fotonowe), powstałe przez hamowanie elektronów wybitych z katody lampy. Dzięki temu eliminowany zostaje problem odpadów radioaktywnych – źródeł promieniowania (oczywiście, lampa byłaby zasilana całkowicie na prąd).


*Rozważamy również zastosowanie tzw. bomby kobaltowej, wykorzystującej Co-60 (popularnej m. in. w radioterapii). Jest to rozwiązanie lepsze technicznie oraz tańsze w eksploatacji, równocześnie jednak – bardziej niebezpieczne i znacząco droższe.

Dlaczego pomysł jest wart uwagi?

Maszyna nie musi być duża, a zasada jej działania będzie identyczna, jak maszyny promieni Roentgenowskich, wykorzystywanej przy prześwietleniach. Dzięki temu mógłby ją obsługiwać nawet technik, zajmujący się wykonywaniem zdjęć. Niewątpliwym atutem jest egalitarność owego rozwiązania – można je stosować nie tylko podczas walki z pandemią COVID – 19, ale również w codziennej pracy medyka. Zastosowanie owego rozwiązania redukuje koszty sprzętu (dla przykładu – przyłbicy nie możemy włożyć do autoklawu, należy ją wyrzucić; dzięki naszej maszynie dalibyśmy szansę na ponowne użycie sprzętu) oraz czas, potrzebny na odpowiednią sterylizację urządzeń medycznych.

Udowodniona wykonalność: nie

Szacowany czas potrzebny na opracowanie prototypu:

Istnieją podobne konstrukcyjnie rozwiązania. Korzystając z konstrukcji m. in. maszyny, używanej do prześwietleń bądź maszyny, sterylizującej za pomocą podobnych rozwiązań żywność - około tygodnia.

Jakie działania są potrzebne do wdrożenia?:

Zbadanie sprzętu (czy jest odporny), przeprowadzenie szkolenia dla medyków, zbadanie odporności wirusa na promieniowanie (chociaż istnieją prace na ten temat, potwierdzające skuteczność walki z wirusem za pomocą promieniowania).

Use Story

Personel medyczny szpitala dysponuje małą ilością masek z filtrami zabezpieczającymi przez zakażeniem drogą kropelkową. Z tego powodu muszą zmniejszyć ilość pracowników na pojedynczym dyżurze tak aby nadążać odkażać maski dla następnej zmiany. Przy zastosowaniu X-rey Cleaner, personel medyczny może natychmiastowo odkazić maskę umożliwiając przekazanie jej innemu pracownikowi. Szczególnie przydatne dla szpitali o małej ilości sprzętu lub do odkażania sprzętu dla personelu który ma krótki czas kontakt z zarażonymi (np. lekarz specjalista od chorób współistniejących u danego pacjenta).

Informacja o autorze i jego zespole

Krzysztof Smakowski – student II roku Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie Łódzkim. Mateusz Stecki – student IV roku Inżynierii Chemicznej i Procesowej na Politechnice Łódzkiej. Obaj pasjonaci promieniotwórczości.