MedStar

Zgłaszający: ITTI Sp. z o.o.

Kategoria: System monitoringu pacjentów podczas zdarzeń o dużej skali

Nazwa rozwiązania: MedStar

Opis proponowanego rozwiązania:

MedStar – rozwiązania mobilne dla usług medycznych (zewnętrzna strona dedykowana rozwiązaniu)

MedStar to system monitoringu pacjentów, który zapewnia pacjentom lepszą opiekę medyczną, a lekarzom pozwala wydajnie monitorować stan pacjenta i pozyskiwać informacje do postawienia właściwej diagnozy. MedStar umożliwia pacjentowi gromadzenie danych dotyczących jego stanu zdrowia w urządzeniu mobilnym i udostępnianie ich personelowi medycznemu za pośrednictwem internetu.

Każdy pacjent wyposażony jest w zestaw urządzeń do wykonywania pomiarów i wykonuje podstawowe badania nie wychodząc z domu, w komfortowych warunkach i o dowolnej porze. Zgromadzone dane przesyłane są do bazy danych MedStar. Lekarz opiekujący się pacjentem, korzystając z dedykowanego “Panelu Lekarza” ma dostęp do tych danych, dzięki czemu może zdalnie monitorować i analizować jego stan zdrowia, śledzić zmiany i obserwować trendy, dodawać informacje do kalendarza pacjenta oraz nadzorować przebieg leczenia lub rehabilitacji.

System MedStar obecnie może pobierać dane z następujących czujników typowych dla chorób przewlekłych, tj.:
– termometr,
– ciśnieniomierz,
– pulsoksymetr,
– przepływomierz szczytowy.
(w zależności od potrzeb użytkownika, możliwa jest integracja dodatkowych urządzeń)
Dodatkowe informacje (np. dotyczące ogólnego samopoczucia) można wprowadzać do aplikacji ręcznie.

Platforma MedStar do tej pory umożliwiała realizację następujących scenariuszy medycznych:
– monitorowanie ciąży (dostępna dedykowana aplikacja MedStar – Ciąża),
– monitorowanie niewydolności serca (dostępna dedykowana aplikacja MedStar – CardApp),
– opieka zdrowotna dla osób starszych,
– monitorowanie pacjentów z chorobą płuc,
– rehabilitacja przedoperacyjna,
– chemioterapii.

System MedStar testowany był w szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie na grupie kilkudziesięciu pacjentów objętych opieką onkologiczną. MedStar został też wdrożony komercyjnie (1 zestaw) w jednym z gabinetów ginekologicznych z woj. wielkopolskiego, gdzie korzysta z niego kilka pacjentek rocznie, a także w DPS w Pleszewie, gdzie jest wykorzystywany przez personel ośrodka do monitorowania stanu zdrowia osób przewlekle somatycznie chorych.

Platforma MedStar może być w prosty sposób dostosowana do potrzeb chorych zakażonych koronawirusem lub przebywających na kwarantannie. Konieczne jest tylko dodanie odpowiedniego scenariusza (wymaga to konsultacji ze specjalistą medycznym w tym zakresie).

Dlaczego pomysł jest wart uwagi?

Przede wszystkim aplikacja oferuje szereg możliwości dla różnych grup użytkowników. Ze względu na dostępne scenariusze medyczne mogą z niej korzystać nie tylko osoby starsze, ale także osoby przewlekle chore, kobiety w ciąży, czy pacjenci przedoperacyjni. Ogromną zaletą rozwiązania jest to, że aplikacja jest łatwo konfigurowalna i można ją dostosować do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Aplikacja mobilna pozwala zdalnie kontrolować stan zdrowia osób. Pacjenci mogą większość badań wykonać samodzielnie w domu, wprowadzić je do systemu, dzięki czemu personel medyczny będzie miał stały dostęp do pełnej historii i dokumentacji wraz z bazą danych pomiarów, co pomoże zachować ciągłość procesu leczenia.

Możliwość obserwowania wyników medycznych osoby starszej może przyczynić się do lepszej jakości opieki, szybszego wykrywania sytuacji niebezpiecznych oraz dokładniejszej diagnozy, a co za tym idzie – uniknięcia hospitalizacji.

W przypadku osób z niewydolnością serca, aplikacja umożliwia pacjentowi wprowadzanie wyników przeprowadzanych w domu badań (tj. pomiar ciśnienia tętniczego, wagi ciała, pulsu oraz liczbę pokonanych kroków). Po wprowadzeniu danych pacjent wysyła je do naszego systemu. Dedykowany algorytm ocenia ryzyko zaostrzenia stanu pacjenta i powiadamia personel medyczny w przypadku wystąpienia istotnych odchyleń od normy.

MedStar dla kobiet w ciąży pozwala zbierać podstawowe dane na temat stanu zdrowia kobiety w ciąży, dzięki czemu przyszła mama jest pod stałą obserwacją swojego lekarza prowadzącego. Aplikacja zbiera następujące dane, które po wprowadzeniu są wysyłane do lekarza analizującego wyniki: podstawowe informacje położnicze, ciśnienie, waga ciała, poziom glukozy oraz wyniki KTG. Wszystkie dane kobiet w ciąży są dostępne dla lekarza w dedykowanej platformie. Lekarz może śledzić wyniki swoich pacjentek, dostosowywać dalsze plany prowadzenia ciąży do bieżących potrzeb, zlecać dodatkowe badania bądź zastosowanie leku bez konieczności umawiania nadprogramowej wizyty pacjentki.

Dzięki wprowadzeniu trybu multi-użytkownika, proponowane rozwiązanie może być efektywnie wykorzystywane nie tylko w domu, ale także w ośrodkach opieki.

Udowodniona wykonalność: tak

Szacowany czas potrzebny na opracowanie prototypu:

Rozwiązanie gotowe do wdrożenia.

Jakie działania są potrzebne do wdrożenia?:

Rozwiązanie w wersji podstawowej jest od razu gotowe do wdrożenia. Wersja premium (mobilne KTG dla kobiet w ciąży) wymaga integracji nowszej wersji obecnie wykorzystywanego urządzenia i testów, na co potrzebne jest finansowanie. Zespół ITTI jest gotowy do rozmów zarówno z bezpośrednimi potencjalnymi użytkownikami systemu MedStar w celu lepszego zrozumienia ich potrzeb, jak i decydentami, którzy będą musieli podjąć decyzję o wykorzystaniu systemu w ich instytucjach.

Use Story

Historia Dawida 78 LAT
Pan Dawid musi monitorować swój stan zdrowia i zażywać leki o stałych, wcześniej ustalonych godzinach. Niestety często zapomina on o lekarstwach i o tym, że musi przestrzegać zaleceń lekarza. Pacjent często gubi notatki z instrukcjami dotyczącymi tego jak powinien dbać o swoje zdrowie, które otrzymał od lekarza. Jego rodzina nie zawsze jest w stanie mu pomóc. W rezultacie, stan zdrowia Dawida pogorszył się. Z tego względu, córka pacjenta, Joanna zdecydowała się na zdalny monitoring zdrowia swojego ojca. W wyniku jej decyzji, profil medyczny Dawida został podpięty pod profesjonalną usługę serwisu MedStar telecare.

Historia Michała
56 LAT
56 letni pan Michał po zawale jest świadomy ryzyka wystąpienia ostrej niewydolności serca w bliskiej przyszłości. Wie, że musi monitorować swoje serce każdego dnia. Dziś proces jego leczenia wymaga regularnego mierzenia ciśnienia krwi, wagi ciała, pulsu i liczby przebytych kroków. Codzienne monitorowanie jest kluczowe dla jego bezpieczeństwa. W zeszłym tygodniu jego kardiolog został powiadomiony przez system wczesnego ostrzegania CardApp o zagrożeniu dla pana Michała. Jego wyniki się zmieniły i specjalny algorytm zmienił jego grupę ryzyka z zielonej na żółtą. Jedna krótka wizyta, jedna dodatkowa tabletka i dwa dni później pan Michał znowu miał status zielony w systemie. Uniknął ostrej niewydolności serca, ponieważ system ostrzegł jego lekarza z kilkudniowym wyprzedzeniem. Pan Michał dziś nie tylko może analizować bieżące wyniki, ale również ma dostęp do ich historii.

Historia Ani
25 LAT
Okres ciąży to wyjątkowy czas. Z tego względu, w tym okresie kobieta powinna unikać napięcia, stresu i negatywnych emocji. Niestety, 25 letnia Anna wspomina swoją pierwsza ciążę jako czas wypełniony zmartwieniami zarówno o stan zdrowia dziecka, jak i swojego. Anna spędziła dużo czasu podróżując na wizyty od jednego specjalisty do drugiego, aby upewnić się, że zdrowiu jej dziecka nic nie zagraża. W jej stanie jednak podróże nie były wskazane. Z tego względu, towarzyszyło jej ciągłe uczucie niepokoju, które było potęgowane poczuciem nieefektywnej opieki medycznej. Teraz Ania korzysta z MedStar – Ciąża i wszystkie nadprogramowe konsultacje może odbyć nie wychodząc z domu.”

Informacja o autorze i jego zespole

ITTI jest firmą innowacyjną (MŚP – 90 osób, założona w 1996 roku), stale poszukującą nowych rozwiązań technologicznych. Projektujemy i rozwijamy rozwiązania informatyczne dostosowane do konkretnych potrzeb naszych klientów (głównie w: sektorze kosmicznym, obszarze e-zdrowia czy produkcji). W obszarze e-zdrowia opracowaliśmy system wspomagający teleopiekę i rehabilitację, aplikację dla kobiet w ciąży oraz spersonalizowane usługi dla osób starszych. ITTI uczestniczy w programach badawczo-rozwojowych Komisji Europejskiej od 2001 roku.